Z archeologią na Ty to projekt edukacyjno-popularyzatorski archeologii wśród dzieci i młodzieży, a także wszystkich sympatyków nauki, realizowany przez doktorantów i studentów IA UJ. Projekt powstał w 2013 roku i dotarł do ponad 60 placówek na terenie Polski, a także dla Polonii w Atenach i Tel Awiwie. Prowadzimy zajęcia w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich.

Naszym głównym celem jest rozbudzenie zainteresowania dziedziną jaką jest archeologia, a także wzrost świadomości dotyczącej ochrony dziedzictwa kulturowego i związanych z tym problemów, które, zwłaszcza wśród najmłodszych, są często marginalizowane. W tym celu przygotowanych mamy szereg spotkań (patrz Program), które przedstawiają samą dyscyplinę, badania krakowskich naukowców, stan prawny, a także prezentują wybrane zagadnienia z przeszłości, widziane z perspektywy archeologa. Zajęcia te stanowić mogą interesujące dopełnienie programu szkolnego, a także urozmaicić bloki humanistyczne dla klas o profilach ścisłych. Ciekawym elementem zajęć są warsztaty, które pozwalają przez krótką chwilę wcielić się w archeologa-dokumentalistę, a także dotknąć zabytków z poszczególnych epok.

Aktualności

Kontakt

Adres:

Instytut Archeologii UJ
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków


projekt.archeo@gmail.com

Telefony:
Barbara Zając: 781 902 779
Jadwiga Olbrot: 667 864 585

Sponsorzy