Prowadzimy zajęcia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, dotyczące różnorakiej tematyki z zakresu archeologii:

Z Archeologią na Ty!!! Słów kilka na temat pracy archeologa.

Archeologia w świetle prawa. Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Po co mi to? O interdyscyplinarności archeologii.

Skarby pod wodą. Archeologia podwodna.

Nie tylko piramidy.  Egipt i wschodnia część Basenu Morza Śródziemnego w świetle źródeł archeologicznych.

Od kamienia wszystko się zaczęło. Epoka kamienia, czyli o pierwszych ludziach, mamutach i krzemianiach słów kilka.

Nie wszystko złoto co się świeci. Warsztat metalurga od eneolitu do epoki żelaza.

Jeszcze nie Nowy Świat. O Ameryce z czasów przed przybyciem Europejczyków.

Barbarzyńcy kontra Rzymianie. Życie i zwyczaje Barbarzyńców w epoce żelaza.

Inter arma silent leges. Słów kilka na temat wojen, uzbrojenia i architektury obronnej.

Przodkowie i następcy Mieszka.  O początkach Słowian i państwowości w Polsce.

Uroki i problemy średniowiecznego miasta. Lokacja miast i życie codzienne mieszkańców na przykładzie Krakowa.


Zajęcia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb nauczyciela, zarówno pod względem merytorycznym, jak i czasowym.

Kontakt

Adres:

Instytut Archeologii UJ
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków


projekt.archeo@gmail.com

Telefony:
Barbara Zając: 781 902 779
Jadwiga Olbrot: 667 864 585

Sponsorzy